Wazifa For Rizk, Naimat, Surah Al-Imran Ayat 73-74 For Rizq


Naimat Ke Hasool Ke Liye Wazifa - Rizk Ke Liye - Hajat Ke Liye Wazeefa

Surah Al-Imran ki ayat 73-74 ko subah-o-sham 7 baar parh lain
in dono ayaton ko jis tarah bataya gaya hai isi tarah parhain. Ayat no 73 jahan se parhna shuru karna hai woh neechay tarjuma main bata diya gaya hai. aur Arabic zuban main parhain.


Surah Al-Imran Verse 73-74 ka urdu tarjuma / translation
"Keh do keh bazurgi Khuda ke hath main hai woh jisay chahta hai deta hai aur Khuda kashaesh wala (aur) ilm wala hai."
(Al-Quran 3:73)
"Woh apni rehmat se jis ko chahta hai khas kar leta hai aur Khuda baray fazal ka malik hai."
(Al-Quran 3:74)

No comments:

Post a Comment